revízie

  • Východiskové revízie elektroinštalácií nových elektrických zariadení a stavieb alebo elektrických zariadení stavieb po rekonštrukcii
  • Periodické revízie elektroinštalácií a elektrických zariadení počas prevádzkovania reriodicky v pravidelných intervaloch
  • Revízie bleskozvodov a systémov ochrany pred prepätím
  • Revízie el. strojov elektrické stroje a zariadenia používané v priemysle, linky, obrábacie stroje
  • Revízie el. spotrebičov – mikrovlne rúry, počítače, monitory, tlačiarne, kopírky, variče, chladničky, atď.
  • Revízie el. ručného náradia – zváračky, vŕtačky, predlžovanie prívody, brúsky,  atď.