Stačí sa opýtať

  • zásady montáže elektrických zariadení
  • čo obnáša montáž bleskozvodov
  • kto môže inštalovať pracovné stroje
  • údržba a servis
  • čo s montážou slaboprúdovej techniky
  • ako je to s projektovou dokumentáciou
  • elektroinštalácie budov